ogłoszenia

Łódź, dnia 11.01.2018 r.

Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90 – 365 Łódź zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2016 – 2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez organizację i promocję Łódź Design Festival 2018 i Łódź Design Forum”.

Treść zapytania ofertowego znajduje się w pliku do pobrania: POBIERZ, a także została opublikowana na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.


AKTUALIZACJE:
- 17.01.2018 zaktualizowana treść zapytania ofertowego POBIERZ
- 17.01.2018 pytania i odpowiedzi POBIERZ

________________________________________________________________________________________

Łódź, dnia 24.01.2018 r.

Zamawiający, Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90 – 365 Łódź informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu z dn. 11.01.2018r., którego przedmiotem była realizacja zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regiony, projekt pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez organizację i promocję Łódź Design Festival 2017 i Łódź Design Forum”.

Informacja o wybranym wykonawcy POBIERZ

________________________________________________________________________________________

Łódź, dnia 20.02.2018 r.

Zamawiający, Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90 – 365 Łódź zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez organizację i promocję Łódź Design Festival 2017 i Łódź Design Forum”.

Treść zapytania ofertowego znajduje się w pliku do pobrania POBIERZ.
Formularz ofertowy (wersja edytowalna załącznika numer 1) POBIERZ

AKTUALIZACJE:
- 21.02.2018 pytania i odpowiedzi POBIERZ

________________________________________________________________________________________

Łódź, dnia 23.02.2018 r.

Zamawiający, Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90 – 365 Łódź informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu z dn. 20.02.2018r., którego przedmiotem było wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez organizację i promocję Łódź Design Festival 2017 i Łódź Design Forum”.

Informacja o wybranym wykonawcy POBIERZ

nie pokazuj więcej